fbpx

Ambasada gjermane jep njoftimin urgjent: Nëse keni qëndruar në Shqipëri….

lajm-1.jpg

Ambasada gjermane në Tiranë ka dhënë pak më parë një njoftim të rëndësishëm për të gjithë qytetarët që në 10 ditët e fundit kanë qëndruar në një zonë risku si Shqipëria dhe duan të hynë në Gjermani, ku bën me dije se qytetarët e kanë të detyruar të njoftojnë për këtë fakt dhe në rast hyrjeje në Gjermani duhet të përcjellin të dhënat personale, vendqëndrimet, deri në 10 ditë para dhe pas hyrjes në vend, si dhe mjetin e udhëtimit të përdorur.

Ajo informon se ky njoftim kryhet në rrugë digjitale dhe se si rregulla ka hyrë në fuqi prej ditës së dheshme. Po ashtu një kopje e njoftimit duhet të mbahet me vete.

STATUSI NGA AMBASADA GJERMANE

‼️ E re: Njoftim digjital në rast të hyrjes në Gjermani 💻

Të gjithë personat, që në 10-ditëshin e fundit kanë qëndruar në një zonë risku – sipas kategorizimit të bërë ngë Instituti Robert Koch (ndër të tjerë: Shqipëria) – kanë detyrimin e njoftimit. Kjo do të thotë që në momentin e hyrjes në vend duhet të përcillen të dhënat personale, vendet e qëndrimeve deri në dhjetë ditë përpara dhe pas hyrjes në vend, si dhe mjeti i udhëtimit i përdorur për hyrjen në vend. Njoftimi zakonisht kryhet në rrugë digjitale.

Ky rregull vlen duke nisur prej ditës së diel datë 8 nëntor. Një kopje e njoftimit në rrugë digjitale apo në ndonjë mënyrë tjetër e hyrjes në vend duhet të mbahet me vete. Informacione të mëtejshme të rëndësishme si dhe mënyrën për të njoftuar e gjeni këtu: https://ëëë.einreiseanmeldung.de.

‼️ Neu: Digitale Einreisemeldung bei Einreise nach Deutschland 💻

Alle Personen, die sich in den letzten 10 Tagen vor Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet laut Robert-Koch-Institut (u.a. Albanien) aufgehalten haben, sind einer Meldepflicht unterëorfen. Dies bedeutet, dass bei Einreise personenbezogene Angaben, Aufenthaltsorte bis zu zehn Tage vor und nach der Einreise soëie das für die Einreise genutzte Reisemittel mitgeteilt ëerden müssen. Die Anmeldung soll in der Regel digital erfolgen.

Die Regelung gilt ab Sonntag, dem 08. November. Der Nachëeis über die digitale Einreiseanmeldung bzë. die Ersatzmitteilung sind bei Reise mitzuführen. Weitere wichtige Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://www.einreiseanmeldung.de.

Advertisement
REKLAMO NE REALNEWS +355 69 33 33 303