Kandidatët për kreun e ri të KLSH-së

1524300889_KLSH.jpg

Institucioni i Presidentit të Republikës ka bërë me dije kandidatët për kryetar të Kontrollit të Lartë të Shtetit.
Kandidatët janë si më poshtë:

1. Agron Agalliu U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Ekonomist

2.Anastas Angjeli
U.T, Fakulteti i Ekonomisë,
Financier
“Akademik”
“Profesor”
“Doktor”
3. Albana Dhimitri U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Financier-Kontabilist
“Doktor”
4. Alba Qirjazi U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Financier-Kontabilist
5. Aelita Mani
(Shprehja e interesit dërguar me rrugë postare administruar dt 01.11.2018)
U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Merceolog i Përgjithshëm
“Doktor”
6.Alfred Çako U.T, Fakulteti Gjeologji Miniera
Inxhinier Minierash
7.Bahri Shaqiri U.T, Fakulteti i Drejtësisë
Jurist
8. Bajram Lamaj
Inst.Lartë Bujqësor, Fak.Ekonomi Agrare
Financier.
U.“Kristal”, F. i Drejtësisë, Jurist.
9. Bajram Muçaj Inst.Lartë Bujqësor, Fak.Ekonomi Agrare
Ekonomist.
“Prof. i Asociuar”
“Doktor i Shkencave”
10. Behar Zeneli U.T, Fakulteti i Drejtësisë
Jurist
11. Bujar Stafuka U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Ekonomist
12. Edmond Verçani U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Ekonomist
13. Eduart Ypi U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Financier-Kontabilist
14. Eridian Salianji U.T, Fakulteti i Drejtësisë
Jurist
15. Ermal Yzeiraj U.T, Fakulteti i Drejtësisë
Jurist
16. Gjergji Dhima U.Bujq.Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë
Ekonomist
17. Hysen Muceku
(Shprehja e interesit dërguar me rrugë postare administruar dt 31.10.2018)
U.Bujq.Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë
Ekonomist
“Prof. i Asociuar”
“Doktor”
18. Kestrin Katro U.T, Fakulteti i Drejtësisë
Jurist
“Profesor”
“Doktor”
19. Lefterie Luzi (Lleshi) U.T, Fakulteti i Drejtësisë
Jurist
20. Liljana Elmazi (Billa) U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Ekonomist
“Profesor”
“Doktor”
21. Lumtor Shkreli U.Parmës-Itali, Fakulteti i Ekonomisë
Ekonomist
22. Muhamed Kavaja U.T, Fakulteti i Drejtësisë
Jurist
23. Petrit Bushi
U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Ekonomist.
U.T, Fakulteti i Drejtësisë
Jurist
“Doktor”
24. Petrit Fusha
U.T, Fakulteti i Drejtësisë
Jurist
U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Ekonomist.
25. Pëllumb Ibrahimi
26. Qerim Lazaj U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Ekonomist
27. Rushan Nano U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Ekonomist
28. Sabri Hoxha
U.T, Fakulteti i Mjekësisë,
Mjek i Përgjithshëm,
U.Politeknik.T, F.Gjeologji Miniera
Inxhinier Gjeolog.
“Doktor”
29. Sali Shehu
U. “Luigj Gurakuqi” Shkodër, F.Drejtësisë
Jurist.
Sh.Lartë e Min.Brendshme
Oficer i Policisë Kriminale.
“Doktor”
30. Shkëlqim Cani U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Financier
“Profesor”
“Doktor”
31.Shpëtim Ahmetaj U.T, Fakulteti i Ekonomisë
Financier
32. Vitore Tusha U.T, F.Shkencave Politiko Juridike
Jurist
“Doktor”
33. Ylber Karanxha U.Bujq.Tiranë, Fakulteti i Bujqësisë
Ekonomist Agrar
“Doktor”
34. Zaim Korsi Inst. i Lartë Bujqësor, F.Ekonomi Agrare, Ekonomist Kontabël “Doktor”
Të dhënat e mësipërme, janë evidentuar nga dokumetacioni i dorëzuar nga aplikantët.

Pas kësaj faze, Institucioni i Presidentit të Republikës bën me dije se kandidati që do t’i propozohet Kuvendit të Shqipërisë për t’u zgjedhur në pozicionin kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i përzgjedhur në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin e brendshëm, do të publikohet brenda afateve ligjore.

scroll to top