fbpx

Kujtim Gjuzi bëri ankesë për përjashtimin me 10 ditë nga seanca plenare, ja veprimi i radhës

Teksa deputeti Kujtim Gjuzi u përjashtua me 10 ditë nga seanca plenare dhe më pas bëri ankesë, tanimë është mbledhur Byroja e Kuvendit. Kjo, për të shqyrtuar kundërshtimin e Gjuzit,

NJOFTIMI

Sipas Urdhërit të Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, Nr. 31, datë 26.06.2020, sot u zhvillua mbledhja e Byrosë së Kuendit, për shqyrtimin e ankesës së deputetit Kujtim Gjuzi kundër vendimit nr. 12, datë 23.06.2020, të Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën “Për marrjen e masës disiplinore ndaj deputetit Kujtim Gjuzi “Përjashtim nga pjesmëarrja në komisione dhe/ose seancë plenare për 10 (dhjetë) ditë”.

Byroja vendosi përjashtimin e deputetit Kujtim Gjuzi nga pjesmëarrja në komisione dhe/ose seancë plenare deri më datë 1 Korrik.