Pesimizmi, shqiptarët heqin dorë nga blerjet e mëdha

Konsumatorët shqiptare janë përfshirë në një qarkpesimizmi,pasi prej vitesh kanë shmangur blerjet e mëdha.

Madje ecuria reale e blerjeve të mëdha, kupërllogaritenkryesisht banesa dhe pasuri të paluajtshmekryeisht, ka rezultuaredhe më e perkeqësuar se parashikimet e konsumatorëve, sipas një ankete të Bankës së Shqipërisë për gjendjen financiare të individëve në tremujorin e katërt të vitit 2018, raporton Monitor

Pjesa dërrmuese e konsumatorëve pohuan se nëtremujorin e katërt të 2018 nuk kishin blerë mallra me vlerë të madhe.Balanca e përgjigjeve ishte negative në më shumë se 61 përqind.

Në anketën që ishte bërë në tremujorin e tretë të vitit 2018, se si konsumatorët i prisnin blerjet e mëdha nëtremujorin e katërt, balanca e përgjigjeve negative ishte mbi 44 për qind, por nërealitet zhvillimet reale tëblerjeve në tremujotin e katërt ishinedhe më të përkeqësuara pasi  balanca e përgjigjeve negativeishte mëshumë se 61 për qind.

Sistematikisht që në tremujorin e katërt 2016, konsumatorëtkanë qenë më optimist për blerjet e mëdha, teksa zhvillimetreale kanë qenë me të përkeqësuara se pritshmeritë.

Ekspertët e ekonomisë e lidhin braktisjen e blerjeve të mëdhame efektin emigracion. Një sondazh i fundit iGallup ka gjetur se 60 për qind e shqiptarëve kanë në plan të emigrojnë.

Duke mos e planifikuar të ardhmen e tyre në vendin tonë atangurojnë të blejnë mallrat ë qëndrueshëm tëtilla si shtëpi dhetoka, apo mjete të tjera që kushtojnë.

Kjo sjellje e konsumatorëve është e dëmshme për ekonominë, pasi nga ana tjetër oferta në sektorin e ndërtimit po vjen

Lër një koment