Punonjësit në aeroporte po ju shohin lakuriq, ju mendoni se janë…

Aeroportet shpesh ndihen si vende të huaja me grupet e tyre të rregullave  dhe natyrisht, sekreteve.

Vetëm njerëzit që punojnë atje e dinë se si funksionojnë vërtet gjërat.

Ata na shohin lakuriq

Analizojnë sjelljen tonë

E dinë sa agresivë jeni

Ata nuk kanë asnjë ide kur bagazhi është në një vend tjetër.

Ata kanë qen që kontrollojnë çantat tona

Ushqimi është i gatuar gjatë gjithë kohës.

Ata kontrollojnë avionët kur fluturojnë dhe kur parkohen.

Nuk u intereson nëse keni vizë në një vend tjetër.

Ata e dinë se çfarë kemi pasur në dorë më parë.