Reforma në drejtësi, Marku: Problematikë, mungesa e inspektorit të drejtësisë

Kryeprokurorja Arta Marku ka ngritur shqetësimin për mungesën e Inspektorit të Përgjithshëm të Drejtësisë. Në një aktivitet mbi ecurinë e ngritjes së institucioneve të reja, Marku tha se zbatimi i reformës mund të marrë jetë pas ngritjes së institucioneve dhe funksionimit të tyre në sintoni me njëra-tjetrën.

Marku: Mungesa e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe boshllëku ligjor i krijuar nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese, që ka shfuqizuar të gjitha dispozitat që përcaktonin se cila sjellje të magjistratëve përbënin shkelje disiplinore, kanë qenë një handikap gjatë kësaj periudhe të implementimit të reformës në drejtësi. Të gjitha janë konstatime të bëra jo nga dikush që në distancë vëzhgon mënyrën si funksionojnë organet e sistemit të drejtësisë dhe gjithë sistemi i drejtësisë në drejtësi. Janë konstatime të bëra nga dikush që është pjesë e sistemit duke prekur problemet e krijuara. 

Një rol të veçantë në funksionimin e sistemit të drejtësisë ka pasur Prokurori i Përgjithshëm, që përveç kompetencave të zakonshme ka pasur edhe disa kompetenca të përcaktuara në një dispozitë tranzitore deri në krijimin e KLP dhe vazhdon të ketë një kompetencë të rëndësishme që është hetimi disiplinor deri në krijimin e ILD.