fbpx

Shqiptarët analfabetë për njohuritë financiare

Shqipëria është ndër vendet më analfabete në fushën financiare. Sipas një artikulli të fundit në “Howmuch.net”, me të dhënat nga Standard & Poor’s, i vetmi vend që lëmë pas, është Jemeni.

Artikulli tregon se në Shqipëri 14 % është përqindja e të rriturve që kanë njohuri financiare. Krahasuar me rajonin, ne jemi të fundit, teksa performancë më të mirë tregon Mali i Zi, në të cilin 48 % e të rriturve kanë njohuri, ndjekur nga Serbia me 38 %, Bosnja dhe Hercegovina me 27 % dhe Kosova, me 20 % të të rriturve me njohuri financiare.

Artikulli tregon, se dy në tre të rritur në mbarë botën janë financiarisht analfabet.

Vendet skandinave kanë normat më të larta të njohurive financiare në nivel global, kryeson Norvegjia , Danimarka dhe Suedia me 71% secili. Më pas, ndjek Izraeli ( 68 % ) , Kanadaja (68%), Mbretëria e Bashkuar ( 67 % ) , Holanda ( 66 % ) dhe Gjermania ( 66 % ), qëjanë gjithashtu në mesin e vendeve më të shkolluara nga ana financiare në botë .

Ndërsa për vendet me normën më të ulët, sikurse Afganistani, Algjeria, Shqipëria dhe Jemeni, një në shtatë banorë janë financiarisht të informuar.

Raporti thekson se, pa një kuptim të koncepteve themelore financiare, njerëzit nuk janë të pajisur mirë për të marrë vendime lidhur Menaxhimin Financiar. Njerëzit që janë të shkolluar financiarisht, kanë aftësinë për të bërë zgjedhje të informuara financiare në lidhje me kursimitn investimin, huazimin dhe më shumë. Njohuria financiare është veçanërisht e rëndësishme në kohët kur produktet financiare gjithnjë e më komplekse janë lehtësisht të disponueshme për një gamë të gjerë të popullsisë. Për shembull, me qeveritë në shumë vendet që nxisin rritjen e aksesit ndaj shërbimeve financiare, numrin e njerëzve me llogari bankare dhe qasja në produktet e kreditit po rritet me shpejtësi.

Për më tepër, ndryshimet në peizazhin e pensioneve transferimin e përgjegjësisë vendimmarrëse për pjesëmarrësit të cilët më parë u mbështetën në punëdhënësit e tyre ose qeveritë për sigurinë e tyre financiare pas daljes në pension. Padituria financiare ka kosto të konsiderueshme. Konsumatorët që nuk e kuptojnë konceptin e përzierjes së interesit shpenzojnë më shumë në tarifat e transaksionit, kanë borxhe më të mëdha dhe kanë interes më të lartë në normat e kredive. Gjithashtu përfundojnë duke marrë hua më shumë dhe duke kursyer më pak para. /Monitor

Lër një koment