Studentët e Harvardit mbështesin protestën e studentëve

Protesta e studentëve ka gjetur mbështetje të gjerë edhe nga studentët që studiojnë jashtë vendit, duke i inkurajuar ata të vazhdojnë me protestën e tyre.

Në ditën e 12 të protestës, studentët kanë marrë mbështetje nga studentët shqiptarë që studiojnë në Harvard, të cilët kanë postuar një letër për të treguar mbështetjen dhee solidarizimin me kauzën e studentëve.

Në letrën e tyre shkruhet:

Shoqata e Studentëve Shqiptarë të ‘The Harvard College’, po shkruan për të shprehur solidaritetin e saj me studentët e universitetit në Shqipëri që po protestojnë për të përmirësuar një sistem arsimi të shkatërruar tashmë. Në një letër drejtuar Parlamentit, Kryeministrit, Ministrit të Arsimit dhe të gjitha universiteteve publike, kërkesat e studentëve janë:

 

  1. Rritja e buxhetit me 5% të BPV-së për të lejuar përgjysmimin e tarifës së studimit për çdo nivel studimi, përmirësimin e mësimdhënies dhe infrastrukturës, dhe konviktit.

 

  1. Transparenca me buxhetin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe IAL-ve; publikimi i të gjitha shpenzimeve online.

 

  1. Rritje nga 10% në 50% të votës së përgjithshme studentore për të zgjedhur kandidatët për dekanin, rektorin dhe çdo fakultet që të ketë një përfaqësues studentor në senatin akademik.

 

  1. Rishikimi i Titujve Akademikë dhe Verifikimi i Plagjiaturave të Doktoraturave dhe Teksteve.

 

  1. Bazuar në nenin 99 mbi Këshillimin Studentor, ligjin e Arsimit të Lartë, pika 2, ne kërkojmë që Bordi i Menaxhimit të IAL-së të ketë një numër të barabartë votash dhe të shtojë një përfaqësues në këtë bord nga studentët.

 

  1. Sigurimi i të gjithë studentëve me Kartën e Studentëve brenda vitit akademik 2018-2019 (që do të pasohen nga komunat përkatëse)

 

  1. Ndërtimi i një biblioteke të gjuhës shqipe me një libër universitar online, falas për studentët në shqip.

 

  1. Vlerësimi i performancës në mësimdhënie dhe kërkime të pedagogëve

 

Misioni i Kolegjit të Harvardit është të ‘edukojë qytetarët dhe udhëheqësit qytetarë të shoqërisë, nëpërmjet angazhimit ndaj fuqisë transformuese të arsimit të arteve dhe shkencave liberale’. Ndër të tjera, arsimimi në Harvard karakterizohet nga përballueshmëria dhe cilësia. Në këtë kontekst, ne besojmë se studentët shqiptarë gjithashtu meritojnë një udhëtim arsimor të përballueshëm që është ‘intelektualisht, shoqërisht dhe personalisht transformues’.

Kjo është një kohë për ndryshime strukturore dhe llogaridhënie. Ata që janë përfshirë dhe ata që janë bashkëpunëtorë në degradimin e sistemit arsimor duhet të mbajnë përgjegjësi. Ne gjithashtu dënojmë përpjekjet e partive politike dhe të qeverisë për të minuar shqetësimet dhe kërkesat e studentëve.

Prandaj, është detyrë e qeverisë dhe e të gjitha universiteteve publike që të sigurojnë që zërat e studentëve të dëgjohen dhe që kërkesat e tyre të përmbushen.

Sinqerisht,

 

Bordi i Shoqatës së Studentëve të Kolegjit të Harvardit

 

59 Shepard Street

 

Cambridge, MA 02138

Lër një koment