fbpx

Bilancet / 25 kompanitë me xhiron më të lartë në vend

1569389576_nafte.jpg

Kompanitë që merren me prodhimin, tregtimin apo shërbimet në fushën e energjetikës vijojnë të jenë subjektet me xhiron më të lartë në ekonominë shqiptare. Sipas bilanceve të dorëzuara në Qendrën Kombëtare të Biznesit pre tyre, çka është një detyrim i përvitshëm ligjor, edhe gjatë vitit të kaluar kompanitë që merren me naftën, energjinë elektrike, apo ndërtimin e strukturave që lidhen me këtë sektor kanë qenë në krye të piramidës së aktivitetit ekonomik të vendit.

Sektorët

Sipas bilanceve, rezulton që ndër 25 kompanitë me xhiro më të lartë, 8 prej tyre merren direkt me tregtimin apo prodhimin e hidrokarbureve; në total 10 janë kompani që operojnë në sistemin energjetik, ku përfshihet edhe energjia elektrike, ndërkohë që 3 të tjera janë duke ndërtuar rrjetin e gazsjellësit TAP që kalon nëpër Shqipëri.

Kryesuesit

Listën e kryeson kompania Kastrati sh.a., me një xhiro vjetore të deklaruar prej 480 milionë eurosh më 2018, por kësaj i shtohen edhe 132 milionë të tjera të “bijës” Kastrati me pakicë. Subjekti-mëmë rezulton me një rritje prej 42 përqindësh në aktivitetit financiar.

Në vend të dytë rezulton operatori shtetëror i shpërndarjes së energjisë elektrike. OSHEE ka realizuar 463 milionë euro xhiro, duke qenë një nga dy kompanitë e vetme shtetërore në “Top-25”.

Pasojnë Banka Kombëtare Tregtare me 379 milionë euro, Spiecapag-Shqipëria (ndërtuese e TAP-it) – 283 milionë, Bankers Petroleum- 231 milionë €, Kurum (prodhim hekuri e çeliku) – 214 milionë, Spiecapag Transadriatica – 193 milionë, Genklaudis (Gega Oil) – 188 milionë, KESH (prodhim energjie, shtetërore) – 149 milionë, Europetrol (Elda) – 142 milionë, Vodafone (celular) – 134 milionë, etj.

Janë katër kompanitë e shitjes me shumicë të mallrave të ndryshëm në këtë listë të kompanive me xhiro më të lartë, 2 banka, 1 prodhim kromi, 3 telekomunikacioni, etj.

Energjetika

Ndër 25 kompanitë me xhiro më të lartë, 8 prej tyre merren direkt me tregtimin apo prodhimin e hidrokarbureve; në total 10 janë kompani që operojnë në sistemin energjetik, ku përfshihet edhe energjia elektrike, ndërkohë që 3 të tjera janë duke ndërtuar rrjetin e gazsjellësit TAP që kalon nëpër Shqipëri

 

Lista sipas xhiros së deklaruar për vitin 2018:

Emri i kompanisë               Xhiroja e kryer

Kastrati sha                        480 milionë €

OSHEE                              463 milionë €

BKT                                    379 milionë €

Spiecapag Shqipëri            283 milionë €

Bankers Petroleum             231 milionë €

Kurum                                 214 milionë €

Spiecapag Transadriatica   193 milionë €

Genklaudis                         188 milionë €

KESH                                 149 milionë €

Europetrol                           142 milionë €

Vodafone                            134 milionë €

Kastrati                              132 milionë €

Eroil                                  126 milionë €

Agna                                 123 milionë €

Info Telecom                     120 milionë €

Credins                            115 milionë €

Inter Distribution              113 milionë €

Renco Terna                    98 milionë €

Albchrome                       92 milionë €

GSA                                 91 milionë €

Raiffeisen                        91 milionë €

Philip Morris                    87 milionë €

Alpha sha                       83 milionë €

Tosk Energji                   83 milionë €

Telekom Albania            72 milionë €

REKLAMO NE REALNEWS +355 69 33 33 303