Tatimet në aksion, bllokojnë 500 mijë litra birrë

Në kuadër të luftës kundër informalitetit, janë bllokuar 500 mijë litra birrë pasi u evidentua se kishte rreth 17.6 milion lekë detyrime akcize të papaguara. Mos pagimi i detyrimeve të akcizës i ka sjellë një kosto të rëndë një fabrike të prodhimit të birrës në Kashar.

Hedhja për konsum e birrës pa paguar detyrimet e akcizës përbën kundravajtje administrative e cila sipas ligjit dënohet me 3-fishin e detyrimeve të akcizës që duheshin paguar. Për pasojë kjo fabrikë është gjobitur me 70 milion lekë.

Vetë ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj ka qenë e pranishme në terren për këtë kontroll. Ajo paralajmëroi të gjitha subjektet e tjera të kësaj natyre, por jo vetëm, që të evidentojnë të gjithë mallin që kanë në magazina brenda një regjimi fiskal, në të kundërtën do të kenë të njëjtin fat.